banerhse2

Tuyên bố về chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường


Unicons là cartoon porn nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp quốc tế trực thuộc tập đoàn Coteccons, đã và đang thực hiện nhiều dự án xây dựng của quý khách hàng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 

Nhận thức rằng con người là tài sản vô giá, chúng tôi đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tính mạng, sức khỏe nghề nghiệp cho toàn thể người lao động, các nhà cung ứng và các bên liên quan trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

 

Unicons cam kết:

 

1. Tuân thủ pháp luật nước sở tại, tiêu chuẩn ngành và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

2. Áp dụng hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 và môi trường ISO 14001:2010.

3. Nhận diện, đánh giá và có biện pháp phòng tránh và kiểm soát các rủi ro trước khi bắt đầu mọi công việc.

4. Đảm bảo người lao động được đào tạo, huấn luyện đầy đủ trước khi làm việc.

5. Sẵn sàng asian best sex porn cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và đảm bảo người lao động được quyền từ chối làm việc trong điều kiện thiếu an toàn.

6. Xây dựng an toàn lao động trở thành văn hóa quan trọng nhất của công ty.

7. Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng, hạn chế và xử lý chất thải độc hại.

8. Tuyên truyền chính sách Click here to visit này đến tất cả mọi người.

9. Đảm bảo tính tuân thủ của mọi cấp trong công ty đối với chính sách này. 

 

Chính sách này sẽ được xem xét hàng năm và sửa đổi theo tình hình hoạt động thực tế, đồng thời được tuyên dating sites truyền rộng rãi trong toàn công ty, được phổ biến đến khách hàng, nhà cung ứng và các bên có liên quan.

 

TP.Ho Chi Minh, 31 tháng 3 năm 2014

 

Nguyễn Sỹ Công

Tổng http://the-hottest-teen.tumblr.com/ Giám đốc