bnne

IMAG3429

Unicons tiếp tục thi công giai đoạn 4 dự án Regina Miracle International tại Hải Phòng

Sau khi thể hiện tốt năng lực quản lý và thi công trong 3 giai đoạn liên tiếp của dự án nhà máy...

Đọc thêm...

TexhongNgan_Ha__thumb

Unicons động thổ xây dựng nhà xưởng Texhong Ngân Hà tại Quảng Ninh

On 28 January 2015, Uy Nam Investment Construction JSC (Unicons) solemnly held the commencement ceremony of the Saroma...

Đọc thêm...

Phoi_canh_thumb

Khởi công dự án cụm biệt thự Saroma tại khu đô thị Sala

Ngày 28/1/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng best gay dating sites Uy Nam (Unicons) đã tổ chức lễ khởi công dự án cụm biệt thự...

Đọc thêm...

Diana_Unicharm

Unicons thi công nhà máy Diana Unicharm thứ hai tại Bắc Ninh

Từ tháng 3/2013 đến 10/2014, Unicons đã triển khai thành công các gói kết cấu...

Đọc thêm...

Phoicanh_thumb

Khởi công gói thầu dự án nhà máy KYC http://the-hottest-teen.tumblr.com/ Machine Industry Việt Nam

Ngày 10/1/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) đã thực hiện nghi thức khởi công dự án...

Đọc thêm...

Uniben_thumb

Unicons khởi động dự án nhà máy sản xuất đầu tiên của Uniben tại miền Bắc

Ngày 12/12/2014, lễ khởi watch here công dự án nhà máy Uniben đã diễn ra trọng thể...

Đọc thêm...

DSC03667_thumb

Unicons thi công dự án nhà máy Gentherm Vietnam tại Hà Nam

Ngày 27/11/2014, lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy Gentherm Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại KCN Đồng Văn II...

Đọc thêm...

VSIP_Quang_Ngai_Phoi_canh_thumb

Unicons thiết kế và thi công Nhà văn phòng more VSIP Quảng Ngãi

Ngày 19/11/2014, công tác thi công dự án Nhà văn phòng VSIP Quảng Ngãi đã asian porn xxx free chính thức khởi động...  

Đọc thêm...