baner1

Ban lãnh đạo
MR_DUONG_newNguyễn Bá Dương

Chủ tịch HĐQT
 

MR_CONG_newNguyễn Sỹ Công

Tổng giám đốc
Thuy_Le_Mien

MR_NAM_new
Mr_Lam

Lê Miên Thụy

Phó tổng giám đốc


Đặng Hoài Nam

Phó tổng giám đốc

 

Hoàng Phương Lâm

Phó tổng giám đốc