bncareer

Vị trí tuyển dụng


Nhân viên tiền lương
Phó phòng HSE
Chuyên viên QS
Giám sát thi công khu vực miền Bắc
Kỹ sư nhiệt lạnh
Chuyên viên đấu thầu M&E
Giám sát thi công
Giám sát An toàn lao động
Bảo Vệ