bncareer

Vị trí tuyển dụng


Biên phiên dịch tiếng Hoa
Phó phòng HSE
Giám sát thi công khu vực miền Bắc
Kỹ sư nhiệt lạnh
Chuyên viên đấu thầu M&E
Giám sát thi công
Giám sát An toàn lao động
Bảo Vệ