Thông Tin Tóm Lược

Địa chỉ:

Km7, KCN Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long

Tư vấn:

Công ty tư vấn thiết kế ICIC

Giá trị hợp đồng:

160 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Văn phòng làm việc và nhà ở Chuyên gia

Thời gian thi công:

Tháng 07/2012 đến tháng 02/2013
adobe photoshop cs5 price uk best price filemaker bento 3 cheapest adobe cs4 master collection price of microsoft office 2010 professional cheap nero 9 software buy acrobat 9 mac buy office 2008 for mac business edition buying word 2010 cheapest windows 7 os cheap microsoft visio 2007 professional buy photoshop cs4 cheap buy windows 7 in singapore buy zbrush 4 buy access 2003 buy microsoft office 2007 professional online