Thông Tin Tóm Lược

Địa chỉ:

Km7, KCN Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Chủ here đầu tư:

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long

Tư vấn:

Công ty teen blowjob porn tư vấn thiết kế ICIC

Giá trị hợp đồng:

160 tỷ VNĐ

Hạng mục top free milf porn công việc:

Văn phòng làm việc và nhà ở Chuyên gia

Thời asian dating gian thi công:

Tháng 07/2012 charlie brown cartoon porn đến tháng 02/2013