Thông tin tóm lược

Địa chỉ:

Khu công nghiệp VSIP, Tỉnh teen dating sites Bắc Ninh

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Sika Vietnam

Tư Vấn:

Công ty Quản lý teen girls on porn dự án HBP

Giá trị hợp đồng:

38,7 tỷ VNĐ (bao gồm thuế VAT)

Hạng mục công việc:

Thiết kế và thi công gói thầu xây dựng và cơ http://the-sexiest-milf.tumblr.com/ điện

Thời http://horny-asian-baby.tumblr.com/ gian thi công:

Từ 03/01/2012 watch here đến 05/07/2012