Thông tin tóm lược

Địa chỉ:

KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chủ affair dating sites đầu tư:

Công ty view cổ phần sữa Vinamilk (Việt Nam)

Tư vấn:

SSI Schaefer
Giá trị Take me daddy hợp đồng: 83 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu - kiến asian porn trúc - cơ điện

Thời gian thi công:

Từ 06/02/2012 đến free xxx teen movies 24/01/2013