Thông tin tóm lược

Vị trí: 

KCN Viet Nam - Singapore II , tỉnh Bỉnh Dương

Employer:


Công ty TNHH Dệt Sợi Tainan 

Tư vấn:


Công ty Tư vấn Trí Việt

Giá trị công trỉnh:

10 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:


Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:


Từ 01/01/2007 đến 01/10/2007

buying outlook for mac separately best price filemaker bento 3 cheap rosetta stone purchase windows xp installation disc cheap adobe photoshop 8 elements buy quarkxpress 8 cheap buy contribute cs4 license buy parallels 5.0 windows xp oem buy after effects cheap quarkxpress sale buy ms office 2003 student buy filemaker pro buy autocad 2010 software buying final cut pro online