Thông tin tóm lược

Vị trí: 

KCN Viet Nam - Singapore II , tỉnh Bỉnh Dương

Employer:


Công ty TNHH Dệt Sợi Tainan 

Tư vấn:


Công ty Tư vấn Trí Việt

Giá trị công trỉnh:

10 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:


Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:


Từ 01/01/2007 đến 01/10/2007

    buy fluconazole online usa ciprofloxacin online flagyl 500 mg tabletas
  • cialis da 10 mg cialis liquida acheter kamagra en france
    1. walmart pharmacy ciprofloxacin propecia prescription nz how long are cipro pills good for
    acheter spironolactone online aciclovir vente stromectol mg wellbutrin sr price topamax 150 mg propranolol buy online uk filemaker pro 11 license purchase cheap adobe software discount ilife 11
  • buy windows 7 pro key buying camtasia for macs cheapest adobe audition 3