Thông tin tóm lược

Vị trí:

 KCN Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Rohto Mentholatum Việt Nam

Tư vấn:

 Obayashi Corporation

Giá trị công trình:

6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ ngày 19/12/2007 đến 30/01/2008
atarax sans ordonnance http://www.soyons.fr/?size=623003&price=... acheter orlistat online http://gev.industrie.gouv.fr/IMG/old-nic... propecia prescription estradiol sans ordonnance
http://www.cerphi.net/?itemid=174822&ser... buy kamagra online order levitra online
allopurinol mg duphaston sans recette zantac vente
    achat de cialis venta viagra farmacias http://www.fiabci-asiapacific.com/?Nty=1...
viagra kaufen in österreich http://www.cricyt.edu.ar/?itemid=269106&... original viagra kaufen
ordinare cialis italia sildenafil citrat tabletten acquisto viagra opinioni