Thông tin tóm lược

Vị trí:

 KCN Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Rohto Mentholatum Việt Nam

Tư vấn:

 Obayashi Corporation

Giá trị công trình:

6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ ngày 19/12/2007 đến 30/01/2008
buy rosetta stone replica buy adobe photoshop elements 8 uk windows 7 professional price discount iwork 2009 buy ms office online buy adobe acrobat where can i buy word 2003 buy microsoft office 2007 ultimate buy windows xp nz price of office 2010 home apple final cut pro student discount cheap photoshop 5.0 cheapest office 2007 best price photoshop cs3 for mac buy iwork 06