Thông tin tóm lược

Vị trí:

 KCN Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Rohto Mentholatum Việt Nam

Tư vấn:

 Obayashi Corporation

Giá trị công trình:

6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ ngày 19/12/2007 đến 30/01/2008
viagra cialis differenze prezzo viagra 50 mg preisvergleich levitra
viagra svizzera cialis mg online generika tadalafil
http://kanab.utah.gov/aberad.php?pharmac... genericos viagra cialis levitra cialis 5 mg effetti collaterali
http://unit-tice.emn.fr/IMG/old-nick.php... http://unit-tice.emn.fr/IMG/old-nick.php... http://unit-tice.emn.fr/IMG/old-nick.php... levitra belge acheter cialis sur internet http://www.ville-tence.fr/?itemid=594798...
    achat de viagra en france achat cialis meilleur prix cialis suisse vente