Thông tin tóm lược

Vị trí:

 KCN Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Rohto Mentholatum Việt Nam

Tư vấn:

 Obayashi Corporation

Giá trị công trình:

6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ ngày 19/12/2007 đến 30/01/2008
purchase guitar pro 5 cheap adobe lightroom 2 buy aperture serial cheap adobe flash pro cs4 mac best price 3ds max 2010 buy ms access 2007 upgrade buy autodesk autocad raster design 2015 64bit http://www.salinasbeautycollege.edu/?com... cheapest autocad lt 2011 upgrade cheapest adobe photoshop cs3 buy lightroom 2.3 go to buy autodesk autocad mep 2015 software http://www.salinasbeautycollege.edu/?com... to click buy stellar phoenix outlook pst repair to click parallels desktop discount code to click here here office 2013 professional plus student discount http://www.jvbrown.edu/?industry=9839&Se... buying final cut pro 7 purchase quicken premier here buy adobe acrobat standard microsoft windows 7 professional best price go to buy pinnacle studio 10