Thông tin tóm lược

Vị trí:

 KCN Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Rohto Mentholatum Việt Nam

Tư vấn:

 Obayashi Corporation

Giá trị công trình:

6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ ngày 19/12/2007 đến 30/01/2008
http://www.isg.rhul.ac.uk/akay/teaching/... http://www.isg.rhul.ac.uk/akay/teaching/...
http://gev.industrie.gouv.fr/CACHE/well/... silagra
viagra paypal http://www.redovie.u-psud.fr/?Nty=1&Ntt=...
  • cialis achat internet generique viagra promo
  • viagra cialis differenze prezzo viagra 50 mg preisvergleich levitra
    viagra svizzera cialis mg online generika tadalafil