Thông tin tóm lược

Vị trí:

 KCN Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Rohto Mentholatum Việt Nam

Tư vấn:

 Obayashi Corporation

Giá trị công trình:

6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ ngày 19/12/2007 đến 30/01/2008
cheap visio 2010 cheap adobe acrobat 5 cheap photoshop elements for mac buy office 2003 cheap cost of outlook 2013 cheapest acrobat reader cheap streets and trips 2010 buy adobe framemaker 8.0 adobe acrobat x standard cheap buy microsoft outlook 2003 cheap windows 7 in singapore buy cs4 web premium purchase corel draw 12 windows 7 digital purchase buying office for mac 2011 online buy capture one pro purchase microsoft word 2010 price of mac os x 10.7 buying vmware fusion 3 cheap project 2003 buy windows 7 from us buy corel draw south africa purchase excel online discount outlook software purchase 2010 excel cheap archicad 13 best buy microsoft office 2013 home and student buy anydvd clone dvd best buy office 2013 windows buy publisher 2000