Thông tin tóm lược

Vị trí:

KCN Viêt Nam-Singapore II, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam

Tư vấn:

 Công ty Shimizu Viet Nam

Giá trị công trình:

44,2 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ 24/12/2007 đến 25/08/2008

viagra in south australia viagra forums australia free viagra sample pack australia cheap microsoft outlook 2007 download adobe design premium cs6 mac purchase adobe photoshop cs4 canada
  • acrobat x pro buy photoshop software microsoft money for home
  • cs6 master collection student discount mac buy iphoto for snow leopard office 2010 teacher discount viagra samples australia buy viagra online australia paypal where to buy viagra newcastle buy kamagra in australia australian viagra commercial can i buy viagra at the chemist in australia