Thông tin tóm lược

Vị trí:

Hội An, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Indochina Resort

Tư vấn:

Công free nude lesbians videos ty Tư vấn và quản lý xây dựng Delta

Giá trị công trình:

35,5 watch tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và cartoon porn hoàn thiện

Thời gian over 50 dating sites thi công:

Từ 02/07/2009 đến fucking teen porn movies 19/07/2010