Thông tin tóm lược

Vị trí:

Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư:


Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Hoàng Trà

Tư vấn:


Công ty tư vấn quản lý xây dựng Delta

Giá trị công trình:

105,6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:


Xây dựng và hoàn thiện

Thời gian thi công:


Từ 23/11/2009 đến 29/08/2010

http://www.isg.rhul.ac.uk/akay/teaching/... viagra bas prix
achat sildenafil forum temps d'action du levitra chez le diable à tique
cialis meilleur prix cialis en pharmacie
  • http://www.soyons.fr/?page=51665&pi=5166... http://www.soyons.fr/?page=66236&pi=6623...
  • alternatief viagra viagra serve la ricetta cialis in farmacia
    http://www.cerphi.net/?size=731710&price... http://www.cerphi.net/?size=113925&price... cialis generico in farmacia in italia