Thông tin tóm lược

Vị trí:

Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư:


Công ty TNHH Thương Mại và milf movies Du lịch Hoàng Trà

Tư vấn:


Công ty tư vấn quản lý cupid dating sites xây dựng Delta

Giá asian anal porn trị công trình:

105,6 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:


Xây dựng và hoàn thiện

Thời gian thi free black cartoon porn công:


Từ 23/11/2009 les porn movie đến 29/08/2010