Thông tin tóm lược

Vị trí:
Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng
Tư vấn:

Công ty tư vấn xây dựng Sino Pacific

Giá trị công trình

33,4 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ 01/12/2002 đến 21/01/2004

buy powerdirector 7 deluxe best price windows xp 64 bit best place to buy microsoft office 2007 order money 2007 price of vmware workstation 6.5 buy after effects cs6 quicken 2009 cheap nero 9 reloaded best price best price cs4 production premium buy lightwave cheap best price windows xp pro 64 bit windows xp pro best price buy filemaker server advanced upgrade purchase mathcad 14 student discount windows 7 premium