Thông tin tóm lược

Vị trí:
Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng
Tư vấn:

Công ty tư vấn xây dựng Sino Pacific

Giá trị công trình

33,4 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:

Từ 01/12/2002 đến 21/01/2004

levitra rezeptpflichtig viagra au meilleur prix alternatief viagra
http://www.cerphi.net/?size=276648&price... preisvergleich cialis commander cialis
achat viagra france expedition rapide firmel levitra comprar cialis generico
http://unit-tice.emn.fr/IMG/old-nick.php... achat en ligne viagra http://unit-tice.emn.fr/IMG/old-nick.php... http://www.ville-tence.fr/?itemid=763725... forum pour du viagra acheter a l'étranger http://www.ville-tence.fr/?itemid=81055&...
    viagra authentique cialis prix officiel viagra sur internet