Thông tin tóm lược

Vị trí


Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư


Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng

Tư vấn


Sino Pacific Construction Consultant

Giá trị công trình:


119 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:


Kết cấu và kiến trúc

Thời gian thi công:


Từ 01/12/2007 đến 01/04/2009

 

The Grand View project in Saigon South is our prestigious project for Phu My Hung Corporation.

Due to start in January 2006,  we have been awarded the structural and architectural packages for this residential project with 5 No 16 story towers rising from a podium slab at level 3.