Thông tin tóm lược

Vị trí


Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư


Công ty TNHH liên doanh Phú 100 free dating sites Mỹ Hưng

Tư vấn


Sino Pacific Construction Consultant

Giá http://the-hottest-lesbian.tumblr.com/ trị công trình:


119 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:


Kết cấu và http://the-hottest-teen.tumblr.com/ kiến trúc

Thời gian thi link công:


Từ 01/12/2007 đến 01/04/2009

 

The Grand View project in Saigon South is our prestigious project for Phu My Hung Corporation.

Due to start in January 2006,  we have been awarded the structural and architectural packages for this residential project with 5 No 16 story towers rising from a podium slab at level 3.